074-317600 -

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศ 2565 

"โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565" 

         วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


สำหรับการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดขึ้น 2 ช่วงด้วยกัน

    ช่วงเช้า ประกอบด้วย

        1. คณะศึกษาศาสตร์ 

        2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    ช่วงบ่าย ประกอบด้วย

        1. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

        2. คณะนิติศาสตร์


ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีรายละเอียดดังนี้

กล่าวต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์  

พร้อมรับฟังการบรรยาย President Talk :ทางเธอ ทางฝัน วันพรุ่งนี้ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วจากทุกคณะ มาร่วมเสวนา วางแผนการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมฝากข้อคิดไว้ให้กับรุ่นน้อง อย่างมากมาย

ระหว่างรายการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมรับฟังบทเพลงสนุกสนาน จากวง THE SIM ที่ขับร้องและเล่นดนตรีโดย อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

การจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อวางพื้นฐานการใช้ชีวิตหลังจากการเรียนและเข้าสู่ช่วงวัยของการทำงาน มหาวิทยาลัยทักษิณหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคน  ประสบความสุขในทุกๆด้าน และเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า คนมีความสามารถ ที่สังคมให้การยอมรับครับ.


รับชมรูปภาพเพิ่มเติม