074-317600 -

สรุปผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหว่างวิทยาเขต ประจำปี 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / หาดชลาทัศน์
ฟุตบอล วิทยาเขตสงขลา 2:0 วิทยาเขตพัทลุง
ฟุตซอล วิทยาเขตสงขลา 4:0 วิทยาเขตพัทลุง
วอลเลย์บอล วิทยาเขตสงขลา ชนะ วิทยเขตพัทลุง 3:0 เซต
วอลเลย์บอลชายหาด วิทยาเขตสงขลา ชนะ วิทยเขตพัทลุง 2:0 เซต
เซปักตะกร้อ วิทยาเขตสงขลา ทีมชาย 10 คน ทีมหญิง 9 คน
วิทยาเขตพัทลุง ทีมชาย 2 คน ทีมหญิง 3 คน
เปตอง
เดี่ยวชาย : วิทยาเขตสงขลา 1 คน วิทยาเขตพัทลุง 1 คน
คู่ชาย : วิทยาเขตสงขลา 4 คน
ทีมชาย : วิทยาเขตสงขลา 3 คน วิทยาเขตพัทลุง 1 คน
เดี่ยวหญิง : วิทยาเขตสงขลา 1 คน วิทยาเขตพัทลุง 1 คน
คู่หญิง : วิทยาเขตสงขลา 2 คน วิทยาเขตพัทลุง 2 คน
ทีมหญิง : วิทยาเขตสงขลา 4 คน
คู่ผสม : วิทยาเขตสงขลา 2 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49