074-317600 -

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์