074-317600 -

นิทรรศการงานนวัตกรรมเด่น และผลงานนิสิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในงานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ