074-317600 -

ยินดีต้อนรับ ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มีความยินดียิ่งในการต้อนรับ ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ บริหารงานฝ่ายกิจการนิสิตของทั้ง 2 วิทยาเขต ได้มอบของที่ระลึกและดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และได้แนะนำบุคลากรในฝ่ายและแนะนำโครงสร้างการทำงานแผนการทำงาน รวมถึงเป้าหมายการทำงานของฝ่ายกิจการนิสิต

ณ ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 4 ตึกกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา