074-317600 -

หากคุณเหงา หากคุณเศร้า เราช่วยคุณได้

https://www.facebook.com/guidanceTSUsongkla


สภาวะความเครียด วิตกกังวล น้องๆ นิสิตคนใด มีอาการดังกล่าว สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์เพื่อนใจวัยใส ชั้น 1 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

พี่ๆ ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำน้องๆ นะคะ