074-317600 -

โครงการจิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา นำนิสิตจิตอาสาเข้าร่วม “โครงการจิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

จัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับจังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรเมืองสงขลา ณ ลาดวัฒนธรรม หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา