074-317600 -

การผ่อนผันทหาร

การผ่อนผันราชการทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2546

    2 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566

        ประกาศผ่อนผันราชการทหารพร้อมส่งเอกสาร

    31 มกราคม 2567

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่อนผันราชการทหาร รอบที่ 1

    28 กุมภาพันธ์ 2566

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่อนผันราชการทหาร รอบที่ 2


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจราชการทหาร