074-317600 -

โครงการ UniGo (Unimap Global Outreach 1-5 march 2023 &โครงการ TSU international Volunteer Community Services 2023

Fabric Dyeing activity @ Srinakha Model

วันนี้ (4 มีนาคม 2566) ได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร 

(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์) กล่าวเปิดกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ “ศรีนาคาโมเดล” และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะนิสิตใน และร่วมทำกิจกรรมการออกแบบ สร้างแม่พิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์ลายและเทคนิคการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ

ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประเทศ : 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่

ประเทศไทย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

มาเลเซีย : Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Terengganu,  Universiti Malaysia Kelantan

อินโดนีเซีย : Universiti Brawijaya, Universiti Malang

เข้าเรียนรู้ การทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ “ศรีนาคาโมเดล”