074-317600 -

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ.....ทะเลสวยด้วยมือเรา

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และชมรม กยศ. ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน   

    นำนิสิตกว่า 500 คน ร่วมกันทำกิจกรรม "กยศ. จิตอาสา สร้างสุข สู่ชุมชน" ตอน ทะเลสะอาดด้วยมือเรา ด้วยการเก็บขยะบริเวณแหลมสนอ่อน เพื่อปรับทัศนียภาพให้ชายทะเลสะอาด เพื่อต้อนรับการเข้ามาเที่ยวชายหาดสมิหลาของนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการทำความดีด้วยจิตอาสาให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" การทำกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บขยะได้กว่า 60 ถุงซึ่งขยะเหล่านี้ได้รับการได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสงขลาจัดเก็บเพื่อนำไปทิ้งและทำลายต่อไป