074-317600 -

สรุปเหรียญรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สรุปเหรียญรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ลำดับที่ 48 จาก 122 สถาบันอุดมศึกษา นักกีฬาได้รับ
เหรียญเงินจำนวน     4     เหรียญ
เหรียญทองแดง     10     เหรียญ
เหรียญเงินจากกีฬาสาธิต 1 เหรียญ