074-317600 -

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์อบรมธุรกิจชากาแฟครบวงจร ช้างทอง อคาเดมี่ บริษัท เอสแอล อินดรัสทรี จำกัด


วันนี้ (8 มี.ค.66)

ภารกิจแนะแนวและส่งเสริมการมีงานทำ นำนิสิตไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์อบรมธุรกิจชากาแฟครบวงจร ช้างทอง อคาเดมี่   บริษัท เอสแอล อินดรัสทรี จำกัด   ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

   

ในวันนี้มีกิจกรรม 3 ช่วง

ช่างแรก แนะนำสถานประกอบการ

ช่วงที่ 2 ให้ความรู้

เส้นทางการทำธุรกิจชากาแฟในยุคปัจจุบัน

ช่วงที่ 3

สาธิตและฝึกชงชากาแฟในสูตรพิเศษของช้างทอง อคาเดมี

มีนิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน

หมายเหตุ ทั้งนี้ทางบริษัทมีพื้นที่จำกัด รองรับได้ ไม่เกิน 20 คน